IMIENINY: Czeslawa Fryderyka
piątek, 20. 07. 2018
Ulti Clocks content

bip11

XXXVI sesja Rady 2017 cz128 czerwca 2017 r. w Sali Ratuszowej odbyła się XXXVI sesję Rady Miejskiej w Ornecie podczas której udzielono absolutorium Burmistrzowi Ornety za 2016 r.

 

 

 

 

Cz.1 - Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ornety

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Cz.2 - Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami. Interpelacje i zapytania radnych. Pytania i wnioski sołtysów i mieszkańców w sprawach dotyczących gminy.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Porządek obrad:

Otwarcie XXXVI sesji Rady Miejskiej w Ornecie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Powołanie sekretarza obrad.
Propozycje zmian porządku obrad.
Przyjęcie protokołów XXXIV i XXXV sesji Rady Miejskiej.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Orneta na lata 2017 – 2022” – druk 254
2) w sprawie emisji obligacji – druk 255
3) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – druk 256
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2017 – 2028 – druk 257
5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2017 r. – druk 258
6) w sprawie użyczenia nieruchomości – druk  259
7) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Spółka z o.o. w Ornecie poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości położonych na obszarze Gminy Orneta – druk 260
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Orneta za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Orneta za 2016 rok
1)      przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Orneta wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.,
2)   przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Orneta za 2016 r.,
3)   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowe6j w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza Ornety sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Orneta za 2016 rok,
4)  przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Orneta za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok,
5)    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ornety za 2016 rok,
6)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ornety za 2016 rok,
7)   dyskusja nad sprawozdaniami,
8)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Orneta za 2016 rok – druk 252,
9)   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ornety za 2016 rok – druk 253.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Pytania i wnioski sołtysów i mieszkańców w sprawach dotyczących gminy.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski oraz odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
Informacje i komunikaty.
Zamknięcie obrad.

 XXVII Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego – 29 czerwca 2017 r. 

Porządek obrad:

    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
    1.Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
    2.Przyjęcie protokołu  z  XXVI sesji Rady Powiatu.
    3.Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w okresie    między sesjami.
    4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
    5.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
    6.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg powiatowych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Powiatu Lidzbarskiego.
    7.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Lidzbarskim.
    8.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie warunków udzielania ulg w spłacie opłaty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
    9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Lidzbarskiego oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
    10.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli nieprzewidzianej w rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej.
    11.Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
    Zamknięcie obrad.

 

Share

Komentarze  

 
#3 Dzik lotniskowy 2017-07-21 22:08
Samowolka co do lotniska to jest wtedy kiedy główny rolnik użytkujący teren w środku lotniska składuje znaczne ilości obornika na płycie i zgniłe baloty oraz nanosi błoto, wyora pługiem krawęzniki i drenaż? o wtedy to jest porządek? Zapytuję
Cytować
 
 
#2 Auto-Fan 2017-07-06 22:52
Co za pomysły? Jakie myślenie wsteczne z dawnych czasów w stosunku do miłośników motoryzacji z Ornety i przyjezdnych. A gdzie otwartość , które Pan daklaruje na każdym kroku. Szlaban to oni mogą postawić Panu za rok na wyborach.
Cytować
 
 
#1 Administrator 2017-07-02 21:16
Zachęcamy do komentarzy które są całkowicie anonimowe. Komentarze zgodne z regulaminem będą publikowane na stronie.
Cytować
 

Dodaj komentarz

1. Dodając komentarz na TVORNETA.PL akceptujesz poniższy regulamin.
2. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób komentujących.
4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu TVORNETA.PL treści o charakterze reklamowym oraz komentarzy, które zawierają linki do prywatnych stron www.
4. Użytkownik ma prawo komentować, wyrażać swoją opinię oraz dyskutować i nie zgadzać się z czyjąś opinią.
5. Użytkownik nie ma natomiast prawa używać wulgaryzmów oraz obrażać innych osób. Wszelkie wulgarne komentarze będą usuwane.
6. Opinie i uwagi do redakcji TVORNETA.PL należy kierować na adres e-mail przez zakładkę kontakt. Uwagi zamieszczane w komentarzach będą usuwane.
7. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika portalu TVORNETA.PL treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, wulgarne, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etyczne oraz propagujących przemoc i łamanie prawa, osoba zainteresowana może zwrócić się do TVORNETA.PL z prośbą o usunięcie w/w treści.
8. Komentarze będą widoczne po zatwierdzeniu przez administrację.

Kod antyspamowy
Odśwież

VIDEO - WYDARZENIA

Reklama Krawcowa 01

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3

Serwis ogumienia-prostowanie felg--ok

Perwejnis reklama3

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

Reklama_Widok2