IMIENINY: Czeslawa Fryderyka
piątek, 20. 07. 2018
Ulti Clocks content

bip11

XXXVIII sesja 201723 sierpnia po wakacyjnej przerwie w Sali Ratuszowej odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Ornecie.

 

 

 

 

 

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Porządek obrad:

Otwarcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Ornecie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Powołanie sekretarza obrad.
Propozycje zmian porządku obrad.
Przyjęcie protokołów XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie  wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orneta na rzecz użytkownika wieczystego – Parafii Grekokatolickiej
2) w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości położonej na terenie gminy Orneta
3) zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia jej dziennych stawek
4) w sprawie zmiany uchwały Nr BRM.0007.24.2017 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2017 – 2028
6 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2017 r.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Pytania i wnioski sołtysów i mieszkańców w sprawach dotyczących gminy.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski oraz odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
Informacje i komunikaty.
Zamknięcie obrad
 

XXVIII Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego – 31 sierpnia 2017 r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z  XXVII sesji Rady Powiatu.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska o stanie środowiska oraz informacji o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla Powiatu Lidzbarskiego za 2016 rok.
 6. Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim za pierwsze półrocze 2017 r..
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowi.
 10. Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Share

Dodaj komentarz

1. Dodając komentarz na TVORNETA.PL akceptujesz poniższy regulamin.
2. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób komentujących.
4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu TVORNETA.PL treści o charakterze reklamowym oraz komentarzy, które zawierają linki do prywatnych stron www.
4. Użytkownik ma prawo komentować, wyrażać swoją opinię oraz dyskutować i nie zgadzać się z czyjąś opinią.
5. Użytkownik nie ma natomiast prawa używać wulgaryzmów oraz obrażać innych osób. Wszelkie wulgarne komentarze będą usuwane.
6. Opinie i uwagi do redakcji TVORNETA.PL należy kierować na adres e-mail przez zakładkę kontakt. Uwagi zamieszczane w komentarzach będą usuwane.
7. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika portalu TVORNETA.PL treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, wulgarne, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etyczne oraz propagujących przemoc i łamanie prawa, osoba zainteresowana może zwrócić się do TVORNETA.PL z prośbą o usunięcie w/w treści.
8. Komentarze będą widoczne po zatwierdzeniu przez administrację.

Kod antyspamowy
Odśwież

VIDEO - WYDARZENIA

Reklama Krawcowa 01

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3

Serwis ogumienia-prostowanie felg--ok

Perwejnis reklama3

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

Reklama_Widok2