AktualnościSamorząd

Oświadczenie

Na styczniowej sesji Rady Miejskiej w Ornecie jako radny złożyłem zapytanie dotyczące prowadzonych postępowań karnych w sprawie przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych Urzędu Miejskiego w Ornecie. W związku z niejasną odpowiedzią udzieloną przez Burmistrza w trakcie sesji zgłosiła się do mnie osoba, której sprawa bezpośrednio dotyczy z prośbą o umieszczenie na portalu oświadczenia.

𝐅𝐀𝐊𝐓𝐘 𝐍𝐈𝐄 𝐌𝐀𝐍𝐈𝐏𝐔𝐋𝐀𝐂𝐉𝐀!

31 stycznia 2024 roku o godzinie 1600 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ornecie miała miejsce LXVIII sesja Rady Miejskiej. W oparciu o punkt 11 porządku obrad Radni Rady Miejskiej w Ornecie mieli możliwość składania interpelacji i zapytań zgodnie z art. 24 ust. 3 – 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.).   Z takiej możliwości skorzystał Pan Radny Dariusz Butkiewicz, składając następujące zapytanie do Burmistrza Ornety:

Działając na podstawie przepisów art. 24 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z informacjami o prowadzonym postępowaniu karnym w sprawie przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych Urzędu Miejskiego w Ornecie, wnoszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Na czym miałoby polegać przestępstwo, którego popełnienie przez funkcjonariuszy Urzędu Miejskiego w Ornecie jest rozpatrywane przez Prokuraturę ?

  2. Na szkodę czyjego interesu mieliby działać urzędnicy Urzędu Miejskiego w Ornecie ?

  3. Czy w sprawie został przesłuchany Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel, Zastępca Burmistrza Ornety Andrzej Gierlof i Sekretarz Gminy Natalia Brycka ?

  4. Czy obecnie toczą się inne postępowania karne z oskarżenia publicznego, w których w dowolnym charakterze występują Burmistrz Ornety, Zastępca Burmistrza Ornety lub Sekretarz Gminy ? Jeśli tak, to jakiego rodzaju przestępstwa są przedmiotem tych postępowań oraz kto z władz Gminy występuje w tych postępowaniach oraz w jakim charakterze ?”

Na pytanie zadane przez Radnego, Burmistrz udzielił poniższych odpowiedzi:

I tu od razu nie tylko prostuje, ale jest to rzeczywiście z pana strony manipulacja. W tej chwili jest postępowanie w sprawie. Wszyscy wiemy, że zbliżają się wybory, wszyscy wiemy, że donosów będzie najwięcej na Ornetę i wszyscy wiemy, że wielu ludzi chce dokopać burmistrzowi Ornety. Ale do przodu Polsko – Orneta jest najważniejsza.”

Postępowanie jest w sprawie, nie przeciwko (żeby pan dobrze zrozumiał to co pan czyta gdzieś), nie przeciwko komuś i nikomu nie postawiono żadnych zarzutów.”

Biorąc pod uwagę, że sprawa dotyczy mojej osoby, uważam za stosowne przedstawić fakty związane z obecnym postępowaniem karnym, dotyczącym zarzutów przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Urzędu Miejskiego w Ornecie.

Przede wszystkim Mieszkańcy Gminy Orneta powinni mieć świadomość, iż wskazane powyżej postępowanie karne toczy się już od blisko roku, a nie jak to przedstawił Burmistrz, iż rzekomo „wielu ludzi chce dokopać burmistrzowi Ornety” w związku ze zbliżającymi się wyborami. Na szczęście nie jest tak, iż przed wyborami organy ścigania zaprzestają wykonywania czynności.

Podkreślenia wymaga, iż prowadzone przez Prokuraturę postępowanie karne dotyczy takiego rodzaju przestępstwa, które może być popełnione wyłącznie przez funkcjonariuszy publicznych. Wynika z tego, iż Radny Dariusz Butkiewicz zadał właściwe pytanie oraz w interesie Mieszkańców, którzy powinni być informowani o postępowaniach karnych, które są prowadzone w związku z działalnością Urzędu Miejskiego w Ornecie, który utrzymują ze swoich podatków, a zwłaszcza mając na uwadze fakt, iż to postępowanie karne dotyczy możliwości przestępstwa nie tylko na szkodę interesu prywatnego, lecz także publicznego  a zatem na szkodę wszystkich Mieszkańców Gminy Orneta.

Burmistrz Ornety nie odpowiedział w sposób merytoryczny na zadane mu precyzyjne pytania. Zamiast odpowiedzieć postanowił bezpodstawnie zaatakować działającego w interesie Mieszkańców Radnego zarzucając mu działania manipulacyjne.

Burmistrz próbuje bagatelizować postępowanie karne stwierdzając, iż toczy się ono „w sprawie” oraz „nie przeciwko komuś”. W tym miejscu wyjaśnić należy, iż zgodnie z art. 303 Kodeksu postępowania karnego  postanowienie o wszczęciu śledztwa wydaje się jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Postanowienie takie zostało wydane blisko rok temu i nie miało nic wspólnego z nadchodzącymi wyborami. Burmistrz Ornety zdaje sobie sprawę kiedy postępowanie karne zostało wszczęte, a zatem nie powinien wprowadzać opinii publicznej w błąd twierdząc, że donosy pojawiają się obecnie w związku z wyborami.

Mając na uwadze dobro postępowania karnego i nie zagłębiając się w szczegóły nadmienić jedynie należy, iż w postępowaniu przesłuchano wielu świadków oraz przeprowadzono wiele dowodów.

Analizując powyższy tekst oraz przedstawione w nim fakty, czytelnicy sami mogą dostrzec, kto faktycznie manipuluje opinią publiczną oraz jakie są cele tego działania. Wygłoszony na sesji przez Burmistrza tekst: „Do przodu Polsko; Orneta jest najważniejsza” nie wnosi nic istotnego do sprawy, niczego nie wyjaśnia. Być może należałoby zmienić go na coś bardziej konkretnego, na przykład: „Do przodu Polsko; Prawda w Ornecie jest najważniejsza” i to zastosować w praktyce, chociaż nie będzie to łatwe zadanie.

𝐌𝐚𝐫𝐜𝐢𝐧 𝐒𝐚𝐰𝐚𝐧𝐢𝐞𝐰𝐢𝐜𝐳

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
error: Content is protected !!