IMIENINY: Wandy Zenona
środa, 23. 06. 2021
Ulti Clocks content

bip11

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

TV Orneta - informacje, wydarzenia, imprezy

Protest Wyborczy decyzja 01Sąd Okręgowy w Olsztynie na rozprawie dn. 28.10.2019 r. przychylił się do wniosku zawartego w proteście wyborczym Dariusza Butkiewicza dokonując oględzin dwóch kart z głosami nieważnym. Po obejrzeniu kart do głosowania Sąd jednomyślnie uznał, że  na jednej z kart do głosowania co najmniej dwie linie przecinają się w obrębie kratki wystarczająco widocznie aby stwierdzić, że jest  to znak znak X i można ten głos zakwalifikować jako głos ważny. Tym samym Sąd uwzględnił protest wyborczy z powodu o naruszenie przepisów dotyczących ustalania wyników głosowania przez Obwodową Komisję Wyborczą Nr.1 w Ornecie i stwierdził nieważność wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej  w okręgu wyborczym Nr.1 w Ornecie przeprowadzonych w dniu 22.09 2019.
Stwierdził wygaśnięcie mandatu Stanisława Taraszkiewicza do Rady Miejskiej w Ornecie i zdecydował przeprowadzenie ponownych wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ornecie w okręgu wyborczym Nr 1  poczynając od czynności ustalenia liczby  głosów ważnych i nieważnych oddanych w głosowaniu w dniu 22.09.2019. Wyrok jest nieprawomocny i przysługuje od niego odwołanie.

Share

VIDEO - WYDARZENIA

XI Nikiforiada 201917 października już po raz jedenasty w Ornecie odbyła się Nikiforiada organizowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy - „Sielanka” w Henrykowie oraz Caritas Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej. W tym roku prezentacje twórczości osób niepełnosprawnych z 14 Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu województwa Warmińsko – Mazurskiego odbywały się pod hasłem „Magiczna moc przyjaźni”.

Share

VIDEO - WYDARZENIA

SP4W Ornecie podczas XI Nikiforiady- twórczości własnej osób niepełnosprawnych Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu województwa Warmińsko – Mazurskiego, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr.4 dla uczestników spotkania wystąpili w programie artystycznym.

Share

VIDEO - WYDARZENIA

Jesienne przedstawienieGrupa pięciolatków -"Pszczółki" z Przedszkola Nr.1 w Ornecie uczciła piękną tegoroczną jesień przedstawieniem dla rodziców.

Share

VIDEO - WYDARZENIA

Plakat Protest328 października 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbędzie się rozprawa w sprawie protestu wyborczego Dariusza Butkiewicza przeciwko wyborom uzupełniającym do Rady Miejskiej w Okręgu Nr 1 Ornecie, przeprowadzonym w dniu 22 września 2019 r.

Share

VIDEO - WYDARZENIA

Wybory 0122 września 2019 r. w okręgu Nr 1 w Ornecie odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.

Wynik głosowania mieszkańców przedstawia się następująco:

  • Butkiewicz Dariusz - 42 głosy

  • Taraszkiewicz Stanisław - 40 głosów

  • Zamyślewski Gabriel - 36 głosów

  • Komisja Obwodowa po przeliczeniu i sprawdzeniu kart do głosowania uznała dwa głosy nieważne u Dariusza Butkiewicza. W związku z podjętą decyzją Komisji dwóch kandydatów Dariusz Butkiewicz i Stanisław Taraszkiewicz uzyskało taką samą liczę głosów po 40. Komisja Miejska zgodnie z przepisami wyborczymi zarządziła wybór kandydata na podstawie losowania. O godz. 22.48 Komisja dokonała losowania kopert w urnie z nazwiskami kandydatów. Wylosowana została koperta z nazwiskiem Stanisław Taraszkiewicz. Dariusz Butkiewicz zapowiedział złożenie protestu wyborczego.

Share

VIDEO - WYDARZENIA

Strona 7 z 112

7

Serwis_ogumienia_nowy

Reklama_Widok2