IMIENINY: Irmy Jozefa
sobota, 18. 09. 2021
Ulti Clocks content

bip11

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

XXVI_Sesja_Rady_cz1
28 Listopada w sali Ratusza Miejskiego  w Ornecie odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1.   Otwarcie XXVI sesji Rady Miejskiej w Ornecie.
2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.   Powołanie sekretarza obrad.
4.   Propozycje zmian porządku obrad.
5.   Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Miejskiej.
6.   Rozpatrzenie projektów uchwał
7.   Informacja dotycząca proponowanej stawki podatku leśnego na 2013 r. – druk 201
8.   Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Projekty uchwał:
a)     w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej – druk 195A
b)    w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – druk 197
c)     w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami     – druk 198
d)    w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Orneta z organizacjami pozarządowymi                i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 – druk 199
e)     w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego – druk 200
f)        w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Orneta      – druk 202
g)    w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych – druk 203
h)     w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków             w Gminie Orneta – druk 204
i)          w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 80/9 i 80/10 w obrębie geodezyjnym Opin, gmina Orneta – druk 205
j)          w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności – druk 206
k)     w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Orneta – druk 207
l)         w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Orneta – druk 208
ł)    w sprawie nieodpłatnego zbycia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości rolnej położonej na terenie  
gminy Orneta – druk 209
m)   zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2012 – 2022 – druk 210
n)    zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2012 r. – druk 211

Share

Dodaj komentarz

1. Dodając komentarz na TVORNETA.PL akceptujesz poniższy regulamin.
2. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób komentujących.
4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu TVORNETA.PL treści o charakterze reklamowym oraz komentarzy, które zawierają linki do prywatnych stron www.
4. Użytkownik ma prawo komentować, wyrażać swoją opinię oraz dyskutować i nie zgadzać się z czyjąś opinią.
5. Użytkownik nie ma natomiast prawa używać wulgaryzmów oraz obrażać innych osób. Wszelkie wulgarne komentarze będą usuwane.
6. Opinie i uwagi do redakcji TVORNETA.PL należy kierować na adres e-mail przez zakładkę kontakt. Uwagi zamieszczane w komentarzach będą usuwane.
7. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika portalu TVORNETA.PL treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, wulgarne, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etyczne oraz propagujących przemoc i łamanie prawa, osoba zainteresowana może zwrócić się do TVORNETA.PL z prośbą o usunięcie w/w treści.
8. Komentarze będą widoczne po zatwierdzeniu przez administrację.

Kod antyspamowy
Odśwież

VIDEO - SESJE RADY MIASTA

Reklama Krawcowa 01

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3

Serwis ogumienia-prostowanie felg--ok

Perwejnis reklama3

Reklama_Widok2