AktualnościSamorząd

𝐖𝐧𝐢𝐨𝐬𝐞𝐤 𝐨 𝐮𝐤𝐚𝐫𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐛𝐮𝐫𝐦𝐢𝐬𝐭𝐫𝐳𝐚 𝐎𝐫𝐧𝐞𝐭𝐲

ZAWSZE DLA LUDZI – których? W marcu tego roku Inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie przeprowadził kontrolę w Urzędzie Miejskim w Ornecie. W wyniku tych czynności ustalił, że pracodawca – czyli Burmistrz Ornety – wypowiedział stosunek pracy pracownikowi, który w danym okresie był objęty szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, bez wcześniejszego uzyskania zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej. Inspektor pracy uznaje, że tego rodzaju działanie może stanowić wykroczenie zgodnie z art. 281 § 1 pkt 3 kodeksu pracy w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych. W świetle tych ustaleń inspektor pracy planuje złożyć do sądu wniosek o ukaranie osoby (Burmistrz Ornety) działającej w imieniu pracodawcy, czyli Urzędu Miejskiego w Ornecie. Taka decyzja doprowadzi do wszczęcia postępowania karnego przed sądem w sprawie o wykroczenie (wniosek według właściwości powinien być wysłany do Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim II Wydział Karny). W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektor pracy nie przesłuchiwał żadnych innych osób, z wyjątkiem tej, wobec której istniały uzasadnione podstawy do sporządzenia wniosku o ukaranie.
Wyniki kontroli w doskonały sposób pokazują jak w Urzędzie Miejskim w Ornecie, są przestrzegane prawa pracownicze (prawo krajowe), które obecni włodarze jak widać, mają za nic, kierując się przy podejmowaniu działań osobistymi animozjami do danej osoby czy grupy osób. Burmistrz, wypowiadając umowę pracownikowi, uzasadnił swoją decyzję optymalizacją wydatków na wynagrodzenia pracownicze w sytuacji zagrożenia dla budżetu gminy. Zastanowić się jednak należy, czy budżet ten był rzeczywiście zagrożony skoro, w tym samym czasie kadra kierownicza otrzymała podwyżki. Można by rzec, że ”wszystko dla ludzi”, ale tylko „niektórych”. Taka sytuacja w cywilizowanym kraju nie powinna mieć miejsca, a jednak się wydarzyła, czego dobitym przykładem jest Orneta.
Orneta potrzebuje zmiany! Dobry burmistrz to osoba, która ma zdolności przywódcze, umiejętność motywowania oraz jasną wizję rozwoju miasta i gminy. Kluczowa jest także skuteczna komunikacja zarówno z mieszkańcami, jak i urzędnikami. Musi umieć zarządzać budżetem w sposób efektywny, uwzględniając potrzeby społeczności i dostępne zasoby finansowe. Burmistrz powinien troszczyć się o interes mieszkańców, w tym pracowników urzędu, i nie kierować się jedynie własnym zyskiem. Transparentność działań urzędu, znajomość prawa i procedur administracyjnych, umiejętność budowania partnerstw oraz gotowość do podejmowania trudnych decyzji to cechy, które również wyróżniają dobrego burmistrza.
Wszyscy chcielibyśmy, aby nasza gmina rozwijała się, tętniła życiem, a kontakty między pracownikami i pracodawcami opierały się na prawdzie, życzliwości i wzajemnym szacunku. Burmistrz, jako osoba zaufania publicznego powinien być wzorem do naśladowania. Na taką zmianę czekamy!
Przedstawiam zanonimizowane pismo w odpowiedzi na wniosek dot. udzielania informacji publicznej w powyższej sprawie.